Prijsafspraken

Prijsafspraken

Een goede advocaat is niet te duur, maar kost wel het nodige. Schyns Advocaten probeert de balans te handhaven tussen winstoogmerk en integere advocatuur. Dat betekent dat u als cliënt een redelijke prijs betaalt voor de geboden diensten.

Prijsafspraken Schyns Advocaten

Om dat zoveel mogelijk te bereiken werkt Schyns Advocaten met een grote verscheidenheid aan mogelijke prijsafspraken of andere prijsfacilitering; uiteraard is dat altijd in overeenstemming met de voorschriften en de regelgeving van de advocatuur.

Naast het in de advocatuur gebruikelijke uurtarief, dat u in iedere zaak met de advocaat afzonderlijk overeenkomt bij het begin, kunt u met Schyns Advocaten ook afspraken maken over de kosten bijvoorbeeld:

1. Een vaste prijs voor een exact omschreven dienst, bijvoorbeeld een procedure met inbegrip van het aantal proceshandelingen dat wordt verwacht;
2. Een kortingspercentage bij een gegarandeerde afname van uren van dienstverlening;
3. Een knipkaart-systeem tegen een gereduceerd tarief;
4. Een jaarabonnement voor adviesvragen;
5. Een kortingspercentage specifieke gevallen van dienstverlening aan particulieren.

In elk individueel geval spreekt de advocaat van Schyns Advocaten vooraf met u af welke beloning u verschuldigd bent voor de dienstverlening die u ontvangt.
Daarbij geldt als uitgangspunt een uurtarief van
- 110 euro te vermeerderen met BTW voor een juridisch medewerker, niet-advocaat;
- 175 euro te vermeerderen met BTW voor een junior-advocaat;
- 195 euro te vermeerderen met BTW voor een senior-advocaat;
- 220 euro te vermeerderen met BTW voor een van de partners van Schyns Advocaten.
Er wordt geen percentage opslag wegens kantoorkosten berekend.