Rechtsbijstandverzekering

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Wij kunnen u mogelijk bijstaan!

Recht op vrije advocaatkeuze
Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een rechtsbijstandsverzekerde het recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Maar wat betekent dit eigenlijk? Als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft u bij iedere procedure recht op een advocaat.

Ons rechtssysteem zit zo in elkaar dat geprocedeerd kan worden met én zonder advocaat. In sommige gevallen is sprake van een verplichte procesvertegenwoordiging; er kan dan alleen geprocedeerd worden mét een advocaat.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft gevolgen voor de situatie dat een verplichte procesvertegenwoordiging niet vereist is. Daarbij kunt u denken aan arbeidsrechtprocedures en huurrechtprocedures bij de kantonrechter (ongeacht de hoogte van het financiële belang), alsmede overige procedures bij de kantonrechter met een belang onder de 25.000,-- euro.

Tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie was het gebruikelijk dat in deze zaken werd geprocedeerd door een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Een verzekerde had dan nauwelijks tot geen invloed op de persoon die zijn of haar zaak zou behandelen. Veel verzekerden spraken de behandelaar slechts telefonisch en misten het persoonlijke contact. Als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de verzekerde nu ook in het geval verplichte procesvertegenwoordiging niet vereist is, het recht om zelf een advocaat in te schakelen. Let wel: dit recht ontstaat zodra het noodzakelijk is om te procederen. De verzekeraar dient uw dossier dan uit te besteden aan de advocaat van uw keuze, zodat u in ieder geval weet wie uw zaak behandelt. Waar u ook verzekerd bent; wij staan u graag bij als uw advocaat.

Second opinion
Mocht het zo zijn dat u en uw verzekeraar van mening verschillen of de zaak wel of niet uitbesteed kan worden omdat uw verzekeraar meent dat de zaak niet kansrijk is en u wel, dan voorziet de polis van uw rechtsbijstandsverzekering doorgaans in de mogelijkheid van een second opinion. Daarbij kan een onafhankelijke advocaat een advies geven over de haalbaarheid van de zaak. Ons kantoor verricht regelmatig dergelijke second opinions voor verzekerden.

Wilt u weten of uw zaak in aanmerking komt voor een door u gekozen advocaat of wenst u een second opinion, neem dan contact op.